Nybygg

Vi bygger din drøm fra planlegging til ferdig prosjekt.

Vi har gode tradisjoner med å bygge nytt slik at du får det slik du ønsker både i forhold til størrelse, funksjon og design. Det å bygge nytt har mange fordeler. Du får et hus som er slik du vil ha det, som ingen har bodd i før og som har de nyeste løsningene innenfor materialvalg, energibesparelser og klimavennlighet. Et nybygg trenger heller ikke vedlikehold på mange år.

Vi vektlegger samarbeid under hele bygge prosessen og på den måten får du muligheten til å påvirke underveis.

image

Tilbygg

Vi skreddersyr ditt tilbygg

Mange opplever at huset de bor i etter hvert blir for smått, og har et ønske om å bygge større. Noe det kan være mange grunner til. Kanskje hadde man ikke råd til å bygge akkurat slik man ønsket når man bygget, eller man har fått barn, eller man opplever at barna blir større og trenger mere plass. Om du ønsker et rom eller to ekstra, trenger et nytt bad, eller ønsker et separat tilbygg, så kan dette være løsningen for deg.

Vi har solid erfaring med ulike former for tilbygg, både til hus og hytter og vil gjerne bruke vår kunnskap til å gjøre dine behov og ønsker til virkelighet.

image

Rehabilitering

Ønsker du å rehabilitere et bygg?

Vi setter gamle bygninger i stand i tråd med nye regler og forskrifter. Vi sørger for at bygningene kan brukes i forhold til nye formål og retter på forsømt vedlikehold. Vår erfaring med dette, i samråd med nye bygningsmetoder og teknikker gjør at vi kan tilby deg et best mulige resultat.

image

Restaurering

Ønsker du å rekonstruere en bygning til en tidligere tilstand?

Ved restaurering bringer vi et bygg tilbake til den tidligere tilstanden bygget var i. Dette vil være en tilbakeføring til opprinnelig stil eller så nært dette som mulig. Vi har gode tradisjoner med dette. Ved å reparere skader, fjerne uønskede tilføyelser eller rekonstruere tapte deler og overflater kan bygningen igjen gjenvinne fordums status og antikvariske verdi.

image

Bygge på øy

Ønsker du å bygge på en øy?

Tønsberg, Nøtterøy og Tjøme er preget av liv på øyer, derfor har det vært naturlig for oss å satse på utbygging av disse områdene.

I den forbindelse har vi solid erfaring med bruk av helikopter og vi har egen båt til frakting av nødvendige og materialer og utstyr.

image

Befaring

Vi tilbyr gratis befaring av hus og tomt

I forhold til valg av hus, så spiller tomten en viktig rolle. Er tomten flat eller skrå, stor eller liten? Hvordan er lysforholdene, vindforholdene, utsikten og innsyn til huset. Hvor vil den beste adkomsten til bygget være? Må man ta hensyn til omkringliggende bebyggelse og hvordan er støyforholdene?

På samme måte spiller befaring av et hus en viktig rolle ved eventuelle tilbygg, restaurering eller rehabiliteringsprosjekt. Hva karakteriserer huset og hva vil være viktig å ta hensyn til ved slike prosjekt. Dette er spørsmål det er lurt å ha en byggmester til å vurdere.

image

Vi bygger din drøm

Kontakt oss